Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE WEBSITE BEVESTIGING EN ALS VOORWAARDEN DIE U TOEGANG KRIJGEN.

LEES EN ACCEPTEER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST EN LEES EN ACCEPTEER DE BEPALINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE SITE IS VERPLICHT OM ONZE WEBSITE TE BEVESTIGEN OM EIGENDOMSVOORWAARDEN TE MAKEN VOOR DEELNAME . B VISNG HOE DEZE WEBSITE TE BEKIJKEN, ACCEPTEERT U ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE AAN U ZIJN GELEVERD. ELKE EN EN ALLE OVEREENKOMSTEN, VERTEGENWOORDIGINGEN, PROMOTIES, GARANTIES, ACTIVITEITEN OF DISCLAIMERS VAN EEN TOEGANGSRECHTER, ENIGE WELKE WAS UIT EEN OVEREENKOMST DIE TEGEN DEZE OVEREENKOMST NIET IS TOEGESTAAN.

ALLE MENSEN TOEGANG TOT GEBRUIK OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ZONDER BEPERKING OM DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID TE LEZEN EN TE ACCEPTEREN.

B BYNG HOE TRANSACTIES OP HET STRAND TE BEKIJKEN, BEZOEKEN, GEBRUIKEN OF BETALEN MET DEZE SITE ALS EEN VERTEGENWOORDIGER, VERWANTE, AANGESLOTEN, KLANT, DIENSTVERLENER, LEVERANCIER, AANBIEDER VAN GEBRUIKSBELEID EN PRIVACYBELEID VAN DEZE SITE. MET INBEGRIP VAN WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST OF AANVULLEND BELEID VERHOOGT DE REFERENTIE DIE DE WEBSITE IN DE TOEKOMST KAN AFWIJZEN.

ALLE PERSONEN IN DE LEEFTIJD VAN 18 JAAR ZIJN TOEGANG TOT DEZE SITE. ALS U 18 JAAR OUD BEGRIJPT, IS HET NIET PRECIES VOOR U OM DEZE SITE OF DIT SOORT VAN EEN MAN TE BEZOEKEN, TE LEZEN OF TE INTERACTIEËN. DEZE WEBSITE IS SPECIAAL VERBONDEN MET ELKE INDIVIDUELE IND IND VERZEKERDE B WERKELIJKE PRIVATE ACTIE VAN KINDEREN (COPA) 1998.

DEZE SITE GEEFT HET RECHT OM OM ANDERE REDEN TOEGANG TOT TOEGANG TOT IEDEREEN TE KRIJGEN. VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID, DAT U ACCEPTEERT EEN VOORZIENINGSVOORWAARDEN TE ZIJN, IS DE WEBSITE TOEGESTAAN VOOR HET VERZAMELEN EN OPSLAAN VAN GEGEVENS EN INFORMATIE VOOR HET UITSLUITINGSPUNT EN VOOR VEEL ANDERE GEBRUIKERS.

DE VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT VAN GEBRUIK KUNNEN VAN TIJD WORDEN VERANDERD. Bezoekers hebben de plicht om invloed uit te oefenen, wat onderdeel is van de verificatie van de licentie om deze website te bekijken, om wijzigingen in de informatie aan te brengen.

DE PARTIJEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen, agenten of klanten, hier gezamenlijk aangeduid als groepsbezoekers, zijn partij bij deze overeenkomst. De website en zijn eigenaren en / of exploitanten zijn de partijen bij deze overeenkomst, hierna de website genoemd. De Gebruiker begrijpt en erkent dat deze overeenkomst alle voorschriften overschrijdt en alle overeenkomsten van de Bezoekers met de Website vervangt, inclusief maar niet beperkt tot de Bezoekers die eigenaar zijn van de gebruiksvoorwaarden van de elektronische website. , ander voorgesteld privacybeleid of wettelijk bindende overeenkomsten op de website van de bezoeker.

De website weigert alle elektronische overeenkomsten van de bezoekerswebsite, inclusief maar niet beperkt tot de algemene voorwaarden van de bezoeker. Deze overeenkomst is van toepassing op alle partijen. In het geval van een geschil met de Bezoeker, wordt de Website beheerst door deze overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke standaardregels en wetten naar eigen goeddunken opgelost in een bindende arbitrage of gerechtshof naar keuze. Website onder het gezag van het selecteren van Website. Alle overeenkomsten, verklaringen, beloften, garanties, acties of verklaringen van de websitebezoekers of andere voorgestelde overeenkomsten verschillen op enigerlei wijze van de voorwaarden van de overeenkomst. Dit heeft geen effect. Alle bezoekers zijn bureaus, tussenpersonen, gelieerde ondernemingen, joint venture-partners, uitgevers, adverteerders, online marketeers,

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN DEZE SITE

Tenzij u expliciet een contract met deze site hebt ondertekend, zijn bezoekers, kijkers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen of klanten niet gemachtigd om deze informatie in de omgeving te gebruiken. commercieel of publiek; ze zijn niet gemachtigd om de inhoud van deze website uit te zenden, te kopiëren, op te slaan, af te drukken, te verkopen of te publiceren. Door de inhoud van deze website te bekijken, gaat u akkoord met deze weergavevoorwaarde en erkent u dat elk ongeautoriseerd gebruik illegaal is en u kan worden onderworpen aan civiele of strafrechtelijke sancties. Nogmaals, de Bezoeker heeft niet het recht om de inhoud of delen daarvan, inclusief databases, immateriële pagina’s, gekoppelde pagina’s, faciliteitscodes of ander intellectueel eigendom dat de site kan gebruiken, te gebruiken bevat, om welke reden dan ook, om welke reden dan ook. Niets. De bezoeker stemt ermee in om een ​​schadevergoeding van US $ 100.000 te betalen bovenop de kosten en werkelijke schade veroorzaakt door overtreding van deze bepaling. Bezoekers garanderen dat ze begrijpen dat het accepteren van deze bepaling een voorwaarde voor het bekijken is en dat een dergelijke weergave acceptatie vormt.

EIGENDOMSRECHTEN OF HET RECHT OM INHOUD VAN DEZE SITE TE GEBRUIKEN, TE VERKOPEN

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of in licentie gegeven door de site. Materiaal op de website moet als eigendom en auteursrechtelijk beschermd worden beschouwd. De bezoeker heeft geen enkel recht op de inhoud van de website. Het gebruik van website-inhoud om welke reden dan ook is illegaal, tenzij dit gebeurt met een expliciet contract of toestemming van de site.

HYDRO NAAR DE SITE, SAMENWERKING, TRAINING TRAINING EN DOCUMENTREFERENTIES

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de site, mag niemand een hyperlink maken naar deze site of delen daarvan (inclusief, zonder beperking, logo’s, handelsmerken, handelsmerken of materialen die auteursrecht) om welke reden dan ook. Verder is het u niet toegestaan ​​om zonder expliciete toestemming naar de url (website-adres) van deze website te verwijzen in een commercieel of niet-commercieel medium, noch mag u ‘framen’ website. U stemt er uitdrukkelijk mee in samen te werken met de Website om dergelijke activiteiten te verwijderen of te deactiveren en verantwoordelijk te zijn voor eventuele schade. U stemt ermee in om US $ 100.000 aan schadevergoeding te betalen plus de werkelijke kosten en schade als gevolg van overtreding van deze bepaling.

AFWIJZING VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE

De website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers nemen alle risico’s bij het bekijken, lezen, gebruiken of vertrouwen op deze informatie. Tenzij u een expliciet contract hebt opgesteld in tegenstelling tot de website, hebt u geen recht om erop te vertrouwen dat alle informatie in dit document correct is. Deze website biedt geen garantie voor dergelijke.

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đại diện chính xác cho sản phẩm này và tiềm năng của nó. Mặc dù ngành này là một trong số ít nơi người ta có thể tự viết séc về thu nhập, nhưng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được tiền bằng cách sử dụng các kỹ thuật và ý tưởng trong các tài liệu này. Các ví dụ và lời chứng thực trong các tài liệu này sẽ không được hiểu là một lời hứa hoặc đảm bảo thu nhập. Thu nhập tiềm năng hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm của chúng tôi, ý tưởng và kỹ thuật của họ. Sản phẩm này không phải là một cơ hội kinh doanh và chỉ cung cấp tư vấn và đào tạo về Internet và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Đây là một sản phẩm và hệ thống mới và do đó không có lịch sử thu nhập từ việc sử dụng nó. CHÚNG TÔI KHÔNG THEO D EI KIẾM TIỀN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI NHƯ CÙNG NÀO ĐỂ VI PHẠM CÁC NGƯỜI SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI BÍ MẬT VÀ THÔNG TIN BÍ MẬT HOẶC BÍ MẬT. THÔNG TIN VỀ TRANG WEB NÀY LÀ KINH NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI VỚI SẢN PHẨM. NẾU BẠN MUỐN CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA BẠN HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI BIẾT.

GEMAKKELIJKE DISCLAIMER VOOR HET VEROORZAKEN VAN UW COMPUTER OF SOFTWARE VAN INTERACTIE MET DEZE SITE OF DEZE INHOUD. KLANT BEOORDELT ALLE RISICO’S VAN VIRUS, WERKEN OF ANDERE REPARATIE-ELEMENTEN.

De website is niet verantwoordelijk voor schade aan de computer of software van een bezoeker of een persoon waarmee de bezoeker vervolgens contact opneemt met een beschadigde code of gegevens die per ongeluk naar de computer van een bezoeker worden overgedragen. . Nogmaals, de bezoeker bekijkt en communiceert met deze site, hetzij de banners of pop-ups of advertenties die erop worden weergegeven, op eigen risico.

DISCLAIMER IS GEMAKKELIJK OM B DOWN TE DOWNLOADEN HOE TE DOWNLOADEN

Bezoekers die informatie van deze site downloaden, lopen dit risico. De website kan niet garanderen dat downloads de computercode niet beschadigen, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Door deze site op enigerlei wijze te bekijken, gebruiken of ermee te werken, inclusief banners, advertenties of pop-ups, downloads en als voorwaarde voor de site om hem in staat te stellen op de juiste manier te bekijken wet, zullen bezoekers afzien van alle recht op schadevergoeding en alle beschrijvingen op basis van een oorzakelijke factor die kan leiden tot schade die kan optreden, ongeacht formidabel of uitgebreid. fysiek, of emotioneel, voorzien of onvoorzien, persoonlijk of zakelijk.

VRIJWARING

De bezoeker stemt ermee in dat in het geval dat hij schade veroorzaakt, die de site verplicht is te betalen, de bezoeker, als voorwaarde om te bekijken, belooft de site aan iedereen terug te geven.

REGISTRATIE

De bezoeker stemt ermee in dat elke communicatie tussen de Bezoeker en de Website als inzending wordt beschouwd. Alle inzendingen, inclusief hun onderdelen, afbeeldingen daarin of enige inhoud van de inzendingen worden het exclusieve eigendom van de Website en kunnen zonder toestemming worden gebruikt. Commercieel gebruik zonder verdere overweging. De bezoeker stemt ermee in om alleen die informatie naar de website te sturen die hij voor altijd wil gebruiken op de website die hij geschikt acht. Inzendingen door moeders zijn ook een bepaling van het Privacybeleid.

kennisgeving

Er zijn geen aanvullende kennisgevingen van welke aard dan ook aan de Bezoeker en de Bezoeker die uitdrukkelijk verzekert dat afstand wordt gedaan van het recht op kennisgeving als voorwaarde voor toestemming om te zien of te communiceren. samenwerken met de site.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de beoordeling die de website nodig heeft om deze site te bekijken, gebruiken of gebruiken, stemt de bezoeker ermee in om bindende arbitrage te gebruiken voor elke claim, geschil of geschil. van of in verband met deze aankoop, dit product, inclusief verzoeken, privacykwesties en gebruiksvoorwaarden. In het geval dat de Bezoeker de heersende partij is, draagt ​​de Bezoeker zijn eigen advocatenkosten. De site behoudt zich het recht voor om Vistor voor de rechtbank te dagen binnen de macht van de keuze van de website.

In alle gevallen hebben kijkers, bezoekers, leden, abonnees of klanten het recht om naar de rechter te stappen of een juryrechtspraak te houden. Kijkers, bezoekers, leden, abonnees of klanten hebben geen recht op deelname aan de ontdekking voorafgaand aan de proef tenzij anders aangegeven in de regels; u hebt geen recht om deel te nemen als een vertegenwoordiger of lid van een claimengroep met betrekking tot een claim van arbitrage; De arbitrale uitspraak is definitief en bindend met beperkte beroepsrechten.

De winnende partij wordt door de andere partij vergoed voor alle kosten in verband met het geschil over arbitrage, inclusief advocatenkosten, incassokosten, onderzoekskosten, reiskosten.

JURISDICTIE EN LOCATIE

Als er problemen met deze aankoop worden voorgelegd aan de rechtbank, voor of na de arbitrage, gaan kijkers, bezoekers, leden, abonnees of klanten akkoord met de jurisdictie. Alleen de juiste staat en woonplaats worden vermeld in de contactgegevens van de webmaster, tenzij hierin anders vermeld. In het geval dat de rechtszaak aanhangig is bij een federale rechtbank, is de juiste rechtbank de federale rechtbank van keuze.

Betalingsmodel en annulerings- / terugbetalingsbeleid

Restituties kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met de klantenservice door op de link in de voettekst van de site te klikken, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

TOEPASSELIJK RECHT

Kijkers, bezoekers, leden, abonnees of klanten komen overeen dat de toepasselijke wetgeving in elk geval van toepassing is op de status van de sitelijst in onze contactgegevens.

CONTACT INFORMATIE

De website-exploitant kan worden gecontacteerd op admin@thebloggingstuff.com